اعضای Deep Silver سازندگان اصلی بازی Dead Island 2 را مرخص کردند!

مطالب جذابی که ممکن است علاقه داشته باشید...