هم اکنون iOS 9 بر روی بیش از ۵۷ درصد آی-دیواس‌ها نصب شده است

مطالب جذابی که ممکن است علاقه داشته باشید...