برچسب شده: پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله مکارم شیرازی

developersco.ir 0

وب سایت ویژه چند رسانه ای پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله مکارم شیرازی

راه اندازی وب سایت ویژه چند رسانه ای پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله مکارم شیرازی به دست متخصیصین ما در مهر ماه سال ۱۳۹۵ نمونه دیگری از خدمت ما به جامعه می باشد،...